Een Nederlander met een passie voor Chinese en Westerse geneeskunde

"3DMT is een typisch Nederlandse onderzoeks- en behandelingsmethode die nog onbekend is.                     Ik zou heel graag mijn kennis van 3DMT aan mijn collega’s willen overbrengen.”

Alex Tiemes 3DMT

Alex Tiemes

Ik heb mijn opleiding voor fysiotherapeut gevolgd aan de TAF. Na deze opleiding heb ik Manuele Therapie Marsman gestudeerd en een opleiding voor acupuncturist gevolgd. Voor fysiotherapie en acupunctuur ben ik cum laude geslaagd.
In de jaren daarna heb ik nog een aantal opleidingen en specialisaties gevolgd. In 1989 heb ik het Centrum voor Fysiotherapie,
Acupunctuur en Chinese kruiden opgericht.

In 1989 mocht ik lesgeven aan het gerenommeerde Anglo-Dutch Institute for Oriental Medicine. Dat heb ik acht jaar gedaan. Van 1997 tot 2008 doceerde ik aan de Hwa-To University for Traditional Chinese Medicine, Interne Geneeskunde, rheumatologie, dermatologie, gynaecologie en meridiaanpathologie

Ik heb niet alleen les gegeven maar ook opleidingen en cursussen gevolgd. In 2015 heb ik aan de Jinan Medical University Hospital in Shandong (China) acupunctuur colleges gevolgd. Buiten de colleges om werkte ik samen met Chinese artsen aan een protocol voor Chemo Induced Neuropathy. 

Inmiddels heb ik de resultaten daarvan in Nederland kunnen toepassen. 70 tot 80% van de patiënten ervaren een verbetering van hun situatie.
Op het Jinan Medical University Hospital mocht ik tijdens mijn tweede bezoek een gastles geven en dat bracht mij op het idee om een lespakket te ontwikkelen gebaseerd op mijn kennis van 3DMT.

Alex Tiemes
Telefoonnummer: +31 6 42241663
E-mail: aijinmo3dmt@gmail.com
Adres: Breemarsweg 219
7553 HJ Hengelo, Nederland